Hankintaprosessi

Puukauppaa 100-prosenttisella jalostusarvolla

Puu on luonnon raaka-aine, jonka monikäyttöisyyteen ja tehokkaan hyödyntämisen tapoihin on paneuduttu Binderholzilla jo 60 vuoden ajan. Luonnonvarojen hukkaaminen ei kuulu käytäntöihimme; siksi käytämme ostamistamme puista kaiken aina kuorta, sahanpurua ja haketta myöten. Myymällä metsäsi meille puusi jalostusarvo tulee olemaan täydet 100 prosenttia.

Tutustumiskäynti tuo tarpeet esille

Voit lähestyä paikallisia hankintaesimiehiämme kaikissa puukauppaan liittyvissä asioissa. Yhteydenotto hankintaesimieheen on aina maksutonta eikä se sitouta sinua mihinkään. Halutessasi tarkempaa arviota metsiesi arvosta ja puittesi jalostusmahdollisuuksista, käy hankintaesimiehemme mieluusti tutustumassa metsiisi. Tämän jälkeen hän osaa tehdä toiminpide-ehdotuksen ja hinta-arvion, jonka hyväksyminen on täysin sinun päätöksesi varassa.

Kauppakirja on metsäkaupan tärkein todistuskappale

Sopimuksen hyväksymisen jälkeen laaditaan kauppakirja, joka on metsäkaupan virallinen ja samalla myös tärkein todistuskappale. Kaupan yhteydessä on hyvä hoitaa kuntoon myös muut lakisääteiset paperityöt, kuten metsänkäyttöilmoitus. Muista myös ilmoittaa saaduista puukaupparahoistasi verottajalle asianmukaisella tavalla, kun maksu kirjautuu tilillesi. Näissä kaikissa vaiheissa auttaa tarvittaessa oma hankintaesimiehesi.

Pystykauppa – helppoa ja vaivatonta

Suomen sahoillamme, Lieksassa ja Nurmeksessa, keskitymme kuusi- ja mäntypuiden jalostukseen. Ostamme puuta ensisijaisesti pystykauppana, joka on puunmyyjää ajatellen helpoin ja vaivattomin puukauppamuoto. Pystykaupassa luovutat puunostajalle hakkuuoikeuden kauppakirjassa sovittuun hakkuualueeseen. Ostaja toteuttaa sopimuksen mukaiset hakkuut ja vastaa puunkorjuusta ja sen kustannuksista. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin kirjoittaa nimesi paperiin.

Ostamme puuta myös hankintakauppana. Tämä tarkoittaa, että puunmyyjä sitoutuu toimittamaan ennalta sovitut määrät kaadettua puuta sovittuun aikaan paikkaan, josta puunostaja käy puut noutamassa. Puunmyyjä vastaa tässä tapauksessa puiden hakkuusta, hakkuukustannuksista ja puiden kuljetuksesta sovittuun noutopaikkaan.

Puukaupan lopullinen hinta on monen tekijän summa

Puukaupan hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten metsäalueen koko, puutavaran kuljetusmatka, puiden laatu ja puumarkkinoiden senhetkinen tilanne. Puukaupan maksuissa on vakiintunut käytäntö, jota myös Binderholz kauppoja tehdessään noudattaa.

Kuukauden kuluessa metsäkaupan solmimisen jälkeen myyjän tilille maksetaan ensimmäinen maksuerä, jonka suuruus neuvotellaan aina kauppakohtaisesti. Lopullinen kauppasumma selviää vasta loppumittauksen jälkeen. Kaupan toinen maksuerä maksetaan viimeistään ko. loppumittauksen yhteydessä.

Ympäristöä ajatellen

Kaikki Binderholzin tuotantolaitokset täyttävät tiukat PEFC-standardit ja ne on sertifioitu näiden standardien mukaisesti. PEFC-sinetti on todiste Binderholzin kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Kolmas osapuoli valvoo säännöllisesti, että käytämme kestävällä tavalla hoidetuista talousmetsistä saatavaa puuta ja käsittelemme resursseja asianmukaisella tavalla.

Binderholz myös tarkkailee ja optimoi jatkuvasti kaikkien tuotantoprosessiensa ja -laitostensa energiatehokkuutta ja resurssien kulutusta. Tämä tapahtuu Binderholzilla modernien energianhallintajärjestelmien avulla. Löydät lisää tietoa aiheesta Binderholzin sivuilta täältä.

Tuotantoa kestävän kehityksen periaatteella

Binderholz prosessoi toimitettavat rungot sahatavaraksi ja jatkojalosteiksi.Tuotannon yhteydessä syntyvät sivutuotteet, kuten kuoret, hake, sahanpurut ja höylänlastut, prosessoidaan ja muutetaan esimerkiksi ilmastoneutraaliksi lämpöenergiaksi tai ekosähköksi. Tämä merkitsee sitä, että ostamamme puut prosessoidaan 100-prosenttisesti kestävän kehityksen periaatteella.

Kierrätystä ajatellen

Huolehdimme siitä, että tuotteemme eivät jää kuormittamaan ympäristöä, kun niiden käytölle ei ole enää tarvetta. Binderholzin puutavaroille tunnusomaista onkin niiden yksinkertainen käsittely. Tämän vuoksi kaikki tuotteemme soveltuvat uusiokäyttöön, kierrätykseen tai CO2-neutraaliksi polttoaineeksi sähkö- ja lämpöenergian tuotannossa.