Whistleblowing-ilmoituskanava

Whistleblowing-ilmoituskanava

Ilmoittajansuojelulaki on astunut voimaan 1.1.2023. Lailla on pantu täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi, ns. whistleblowing-direktiivi. Pääset tutustumaan ilmoittajansuojeluun myös valtioneuvoston sivuilta.

Laki edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät organisaatiot ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäkohdista organisaatiossa anonyymisti. Kanavan kautta organisaatio ilmoittaa myös suoritetuista toimenpiteistä jos ilmoituksen tekijä on jättänyt yhteystietonsa.

Klikkaa tästä avataksesi ilmoituskanava.