Tuotteemme

Metsästä asiakkaalle – puunjalostus

Binderholz prosessoi kaiken hakkuista saadun puumateriaalin lähes täydellisesti sahatavaraksi, massiivipuuksi, liimapuuksi ja Binderholz CLT BBS –levyiksi. Valmiit tuotteet voivat päätyä esimerkiksi modernin puutalon rakennusmateriaaleiksi tai vaikka kodikkaan omakotitalon kattoparruksi.

Binderholz on puurakentamisen edelläkävijä ja rakentamisratkaisumme korvaavat monia perinteisiä rakennusmateriaaleja, joiden valmistuksessa vapautuisi hiilidioksidia fossiilisista energianlähteistä. Tällä tavoin puun käyttäminen raaka-aineena hidastaa hiilidioksidin määrää ilmakehässä ja vähentää kasvihuoneilmiöön johtavien muutosten syntymistä.

Tuotannon yhteydessä syntyvät sivutuotteet, kuten kuoret, katkaistut kappaleet, hake, sahanpurut ja höylänlastut, prosessoidaan biopolttoaineina käytettäviksi pelleteiksi ja briketeiksi tai muunnetaan ilmastoneutraaliksi lämpöenergiaksi ja ekosähköksi. Tämä säästää arvokkaita luonnonvaroja ja mahdollistaa ilmastoneutraalin sahatavaratuotannon ilman jätettä.

Suunniteltu kierrätettäväksi

Binderholzin rakentamisratkaisuille on tunnusomaista yksinkertainen käsittely, jonka ansiosta puurakenteiden kierrättäminen rakennuksen elinkaaren päätyttyä tai energiakäyttöön toimittaminen on mahdollisimman ongelmatonta. Puuenergian ansiosta fossiilisten energialähteiden käyttötarve vähenee. Myös ympäristöä säästyy, kun vanhat rakennusmateriaalit eivät päädy luontoon tai kaatopaikalle.

Valmistamme tuotteemme ”suunniteltu kierrätettäväksi” -periaateen mukaisesti – kertakäyttötavarat eivät kuulu tuotevalikoimaamme. Siten puittesi elinkaari ei pääty sahalle saapuessa – sieltä sen tarina vasta alkaa.

Lisää tietoa Binderholzin tuotteista löydät yhtiön sivuilta:

binderholz.com/fi